“Panel o poslovnim prilikama”

Radionica “Mogućnosti i prilike razvoja poslovanja uz ESI fondove”
14. rujna 2021.
Online predavanje “Strategija na A4”
14. rujna 2021.
X