Online predavanje “Trendovi na financijskim tržištima”

ožujak, 2021.

11.3.2021.Online predavanje "Trendovi na financijskim tržištima"

Datum i vrijeme: četvrtak, 11. ožujak 2021. s početkom u 14 sati

Mjesto: Zoom platforma

Sadržajna 2020. godina u više navrata je ukazala na nepredvidljivost kretanja na financijskim tržištima, kako domaćim tako i stranim. Visoka razina makroekonomske neizvjesnosti u kombinaciji s mjerama donositelja ekonomskih politika, tehnološkim napretkom i povijesno niskim troškom zaduživanja uvelike su oblikovali očekivanja i sentiment investitora na financijskim tržištima. Očekivana stabilizacija makroekonomskih kretanja još uvijek je u delikatnoj fazi, na što upućuju financijska kretanja na početku 2021. godine koja sugeriraju na i dalje vrlo izazovno investicijsko okružje. Time je dodatno naglašena važnost adekvatnog praćenja sistemskih rizika te primjerene kalibracije makroprudencijalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti domaćeg sektora financijskih usluga.

Cilj predavanja je pružanje pogleda na recentna makroekonomska i financijska kretanja u kontekstu sistemskih rizika koji su trenutno na vrlo visokim razinama, a čija materijalizacija može rezultirati značajnim gubicima za investitore, a u ekstremnom scenariju i sa ugrozom stabilnosti cjelokupnog financijskog sustava.

Predavanje je namijenjeno svima koji pokazuju interes za širi kontekst recentnih kretanja na financijskim tržištima, a posebice slušateljima koji su zainteresirani za temu sistemskih rizika budući da će se osim same analize kretanja istaknuti koji su prevladavajući rizici koji se mogu negativno odraziti na tržišta i domaći financijski sektor.

Predavač: gosp. Mario Bambulović, voditelj Direkcije za sistemske rizike u HANFI.

14:00h

Lokacije

Login required to see the information Login

X