ALUMNI

DOGAĐANJA

BUDUĆA DOGAĐANJA

Trenutno nema događanja na listi

PROŠLA DOGAĐANJA

svibanj 2022

31.5.2022.DAN POSLOVNIH MOGUĆNOSTI EFRI 2022.

26.5.2022.STUDENTSKA KONFERENCIJA "MEET THE FUTURE"

ožujak 2022

31.3.2022.Posjet Muzeju Grada Rijeke – Riječki Torpedo & Palači šećerane – Nepoznati Klimt

studeni 2021

12.11.2021.Posjet Riječkoj razvojnoj agenciji Porin i obilazak Proizvodnog parka Torpedo

listopad 2021

22.10.2021.Webinar “Financiranje malog i srednjeg poduzetništva privatnim kapitalom i putem Progress tržišta”

14.10.2021.Online predavanje "Strategija na A4"

rujan 2021

22.9.2021."Panel o poslovnim prilikama"

16.9.2021.Radionica "Mogućnosti i prilike razvoja poslovanja uz ESI fondove"