Alumni odbor

Članovi odbora

Slavko Linić
predsjednik
Alen Host
dekan Fakulteta
Dunja Škalamera-Alilović
članica odbora
Ivan Perković
član odbora
Vlatka Stanić
članica odbora
Marija Linić
članica odbora
Aleksandra Ignatoski
članica odbora
Daniela Komadina
tajnica odbora

Suradnici

Alumni EFRI i Centar za karijere EFRI su isprepletene i djelatnošću
usko povezane ustrojstvene jedinice koje zajednički koordiniraju aktivnosti.
Sukladno tome Odbor aktivno surađuje s:

Ana Marija Sikirić
prodekanica za suradnju s gospodarstvom
Dorjana Dodić
stručna suradnica iz Centra za karijere
PRIJAVA
X